Rettshjelpsdekning

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av dine forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig.

Salær og utlegg som er dekket under rettshjelpforsikringen dekkes normalt mellom kr. 80.000 til kr. 100.000 alt etter de konkrete vilkår. Det trekkes vanligvis et egenandel mellom kr. 2.000 til kr. 4.000 og deretter 20% av overskytende.