Priser på våre juridiske tjenester.

Alminnelig timepris

I mange tilfeller kan vår bistand dekkes av forsikringsordninger eller fri rettshjelp.

Timepris advokat: Fra kr 2 250 + 25% mva (2 750 inkl. mva).

Prisen kan variere avhengig av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

 

 

 

Vi har ellers medlemsavtale med Norges Døveforbund. Vennligst oppgi medlemsnummer uoppfordret ved henvendelser.