Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er Stub-Christiansen advokatfirma AS ved daglig leder.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Som et generelt utgangspunkt kan formålet med innsamling av informasjon være:

 • etablering og håndtering av klientforholdet
 • sakshåndtering
 • informasjon om motparter og andre tredjeparter
 • straffedommer og lovovertredelser
 • lagring og oppbevaring av saksdokumenter
 • fakturering
 • markedsføring og annen informasjon
 • informasjon om potensielle klienter
 • kunnskapsforvaltning
 • rekruttering
 • sikkerhet
 • artikler og andre opplysninger som samles inn via vår nettside

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det foreligger lovlig grunnlag eller samtykke til dette.

Advokatfirmaet bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. De viktigste databehandlere vi bruker er advisor, Fastname og purechat.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene som vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om dette på datatilsynets nettsider.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider