Teksttelefon er på vei ut av markedet. Hvilke…

Hvis du har krav på tolkehjelp i dagliglivet så kan du søke om stønad til dekning av bildetelefon, SMS og e-post. Du kan også få stønad til nødvendig programvare til egen telefon eller datamaskin slik at du kan koble deg opp til bildetelefontjeneste.

Det finnes en egen stønadsordning etter folketrygdloven § 10-5 som er rettet mot arbeidslivet, enten du søker jobb eller trenger bildetelefon i jobben. Denne regelen kommer i tillegg til det jeg har nevnt innledningsvis. Men for de som har tolk på arbeidsplassen (TPA) så må man velge mellom TPA eller stønad til bildetelefon på jobb.

Selv om du i jobbsammenheng må velge mellom TPA og bildetelefon så kan du likevel søke om programvare for oppkobling til bildetelefon-tjenesten på egen telefon eller datamaskin.

4. November 2013


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required