Som døv får jeg grunnstønad fra NAV som skal dekke…

Jeg er enig i at reglene trenger en oppdatering til dagens bruk. Men slik reglene er utformet i dag så vil utgangspunktet være at grunnstønaden ikke dekker Internett, nettbrett, mobiltelefon. Men man kan søke om hjelpemidler utover det grunnstønaden dekker. Sjekk hjelpemiddeldatabasen.no for å finne ut hvilke produkter som finnes for døve/tunghørte.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required