NAV har sendt ut krav om at jeg må dokumentere at jeg…

Ja, det kan de. Hovedregelen er at ekstrautgifter skal dokumenteres med kvitteringer eller liknende. I noen tilfeller vil dette være vanskelig og da kan NAV fravike hovedregelen. I så fall er det viktig å forklare for NAV hva som gjør det vanskelig å dokumentere på vanlig måte slik at de kan ta hensyn.

7. August 2013


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required