Kan døvblinde reise alene med fly?

Dette spørsmålet reguleres ikke bare av de norske rettsreglene, men også EØS-regler som Norge er forpliktet til å følge. En av disse EØS-reglene er forordning (EU) 1107/2006 om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport. Ifølge direktivets artikkel 3 kan et luftfartsselskap ikke nekte en funksjonshemmet person ombordstigning på grunnlag av funksjonshemning. Av hensyn til sikkerhetskrav kan luftfartsselskapet ifølge artikkel 4 nr. 2, jf. nr. 1 bokstav a likevel kreve at en funksjonshemmet person skal ledsages av en person som kan gi nødvendig assistanse slik at sikkerhetskravet blir oppfylt.

En rask sjekk av Norwegian, SAS og Widerøe sine nettsider viser at SAS sier at man må ha ledsager dersom man er døvblind, mens Norwegian og Widerøe ikke sier noe om dette. Norwegian og Widerøe sier likevel at man må ha en ledsager dersom man trenger hjelp til blant annet å komme til en nødutgang, feste en oksygenmaske og forstå sikkerhetsinstruksjoner de kabinansatte gir. Det er altså opp til hver enkelt flyselskap å vurdere om døvblinde må ha ledsager eller ikke.

15. mai 2017


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required