Jeg lider av en sjelden sykdom. Det finnes et sykehus…

For å få dekket behandling i utlandet, etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b femte ledd, så forutsetter det at det ikke finnes et adekvat behandlingstilbud i Norge. I slike tilfeller er det som oftest legen eller sykehuset som sender en søknad om dekning til behandling i utlandet. At det ikke finnes et «adekvat» behandlingstilbud i Norge betyr at sykehusene i Norge mangler medisinsk kompetanse til å gi behandling. Altså, hvis det finnes et sykehus i Norge som tilbyr behandling så har man ikke krav på å få dekket behandling i utlandet etter denne bestemmelsen. I ditt tilfelle skriver du at det finnes et behandlingstilbud men at denne ikke er like bra som i Nederland. Det har ingen betydning at kvaliteten på behandlingstilbudet er dårligere i Norge så lenge behandlingens som gis i Norge anses å være forsvarlig og så lenge metoden de bruker er alminnelig akseptert.

Du har en annen mulighet i denne saken fordi du skriver at det er lang ventetid. Den 1. mars 2015 trådte det i kraft et nytt pasientrettighetsdirektiv som går ut på at du som pasient kan søke om å refundert utgifter til behandling i et annet EØS-land når samme tilbud finnes i Norge. Nederland ligger innenfor EØS så i ditt tilfelle så kan du søke HELFO om refusjon. Jeg gjør oppmerksom på at det kun er selve behandlingen som dekkes etter dette direktivet. Det betyr at du selv må betale for reise og opphold. Du må legge ut pengene først også kan du søke om å få behandlingsutgiftene refundert. Du kan søke om forhåndsgodkjenning før du reiser, så du slipper å legge ut, men det er veldig lang ventetid så det spørs jo hvor god tid du har til å vente på forhåndsgodkjenning – særlig hvis poenget ditt med å reise til utlandet er å få raskere behandling i Nederland.

26. oktober 2015


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required