Jeg har teksttelefon som inngår i grunnstønaden. Men vi…

Nei, grunnstønaden dekker ikke Internett, nettbrett og mobiltelefon men kan i særlige tilfeller dekke utgifter til vanlig fasttelefon f.eks. hvis du ikke kan bruke andre hjelpemidler til å kommunisere med omverdenen og samtidig har en dårlig økonomi, jf. folketrygdloven § 6-3 bokstav d).

Hjelpemiddelsentralen kan dekke enkelte typer hjelpemidler som samtaleapparat, telefonering, telefon med mer og kan dessuten dekke spesielle programmer som er tilpasset døve og tunghørte. Sjekk hjelpemiddeldatabasen.no for å finne ut hvilke produkter som finnes for døve og tunghørte!


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required