Jeg får dekket utgifter til batteri for høreapparat.…

Etter folketrygdloven § 6-3 bokstav a) står det at grunnstønad kan ytes ved ekstrautgifter til «drift av tekniske

hjelpemidler». Om hørselstester og nye propper mv anses som «drift» er tvilsomt. Så svaret på spørsmålet ditt er nok nei. Grunnstønaden dekker ikke dette.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required