Hei, jeg har hatt tinnitus (øresus) lenge og er…

Dersom spesiell lydisolering i boligen er eneste mulige utvei så kan du ta kontakt med kommunehelsetjenesten eller hjelpemiddelsentralen for mer informasjon om hvilke støtteordninger de kan bidra med. I utgangspunktet er lydisolering kostnader som man må dekke selv, men dersom legen kan bekrefte at du har en varig funksjonsnedsettelse og at du behov for tilrettelegging i boligen på grunn av spesiell lydfølsomhet så kan du prøve å søke kommunen om tilskudd til bygningsmessige endringer. De vil så foreta en helhetsvurdering bl.a. ut fra ditt konkrete behov, de medisinske forhold osv.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required