Hei! Jeg fikk innvilget 100% uføretrygd fra september…

Du kan ha krav på forsørgertillegg/barnetillegg for barn under 18 år selv om du er gått over til uføretrygd. Barnetillegget kan per i dag utbetales inntil kr 35 348 per barn. Men det kan også være individuelt fordi barnetillegget reduseres dersom inntekten er over en viss grense. I ditt tilfelle antar jeg at årsaken til at du ikke har fått barnetillegg er at du ikke har søkt om det. Du må søke om barnetillegg på skjema nr. 032406 når du får innvilget uføretrygd. Det er ingen automatikk i at du får forsørgertillegg selv om du har hatt det tidligere under AAP. Du finner skjemaet ved å skrive inn skjemanummeret i søkefeltet på nav.no. Det er for tiden åtte måneders saksbehandlingstid hos nav, men du vil få etterbetalt det du har krav på når barnetillegget innvilges.

4. November 2013


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required