Er det mulig for døvblinde å slippe å betale for den…

Staten vil alltid dekke lønn til tolkene uansett hvor i Norge eller utlandet tolkene skal tolke. Reglene for dekning av reise- og oppholdsutgifter for tolker til døvblinde ved reise i utlandet er annerledes. Det er bare når den døvblinde er under 18 år eller har behov for å reise i forbindelse med arbeid eller kortvarig undervisning i utlandet at staten kan dekke både tolk nummer en og to sine reise- og oppholdsutgifter. Ved andre reiser i forbindelse med organisasjonsarbeid, ferie, fritid, helsereiser med mer, må døvblinde dekke tolk nummer en sine reise- og oppholdsutgifter. Dette følger av NAV sine nettsider og forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde (F15.04.1997 nr. 321) § 3 at staten skal kun dekke reise- og oppholdsutgiftene til nødvendig tolke- og ledsagerhjelp utover en tolk/ledsager ved feriereise i utlandet. Dette innebærer at den døvblinde må betale for reise- og oppholdsutgifter for tolk nummer en. Døvblinde slipper å betale for reise- og oppholdsutgifter for tolk nummer to. Dermed er reglene ganske klare på dette området slik at det ikke er mulig for den døvblinde å slippe å betale for den første tolken ved reiser til utlandet.

Løsningen på dette må altså bli å ta opp dette med politikerne slik at reglene kan endres til fordel for døvblinde over 18 år som vil reise til utlandet uten at dette skjer i forbindelse med arbeid eller kortvarig undervisning.

26. november 2018


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required