Ulovlig å bruke uttrykket "døvt"?

Ytringsfriheten har relativt vide grenser, men det er grenser for hva man har lov til å si. Det er ikke direkte straffbart å si at noe er døvt, men om noe er straffbart eller ikke betyr ikke nødvendigvis at det er en god måte å uttrykke seg på. Som du er inne på kan noen oppleve dette uttrykket som krenkende. Før man kan si sikkert om det er straffbart å si «døvt» så må man finne ut måten tingene ble sagt på, sammenhengen og omstendighetene for øvrig. For at det skal bli straffbart må ytringen være grov nok. Dersom måten «døvt» blir sagt på f.eks. kan oppfattes en som hatefull ytring, så kan det være straffbart etter straffeloven § 185. Her må man se tingene i et helhetsperspektiv og ikke bare på ordet i seg selv. Det man kan si, er at personsjikane eller diskriminering på grunn av hørselshemming er forbudt. Det å kalle noe eller noen for «døvt» er ikke automatisk diskriminerende, men også her må man se uttalelsen i den konteksten det har blitt uttalt i. Så svaret blir det samme både i forhold til straffbarhet og diskrimineringsvernet. Begge beror på en konkret vurdering av hva den som ytrer seg mener med uttalelsen i det enkelte tilfelle.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required