Selvforsvar

Nei, det er ikke selvforsvar å oppsøke en annen person som har truet deg og deretter banke ham opp. Selvforsvar må ses i sammenheng med nødvergeretten. At man handler i nødverge kan f.eks. bety at man må gjøre noe straffbart for å forhindre alvorlig skade. Du skal ikke gå for langt. Et eksempel på at man går for langt er hvis man dreper en person for å hindre at han klapser deg på kinnet. Det å drepe er jo ikke nødvendig for å forhindre klapsen, fordi du kan hindre det på mindre inngripende måter. I ditt tilfelle så har du mottatt en trussel. Det du da bør gjøre er å ta det opp med politiet. Når de innkaller ham til avhør kan hjelpe ham til å skjønne alvoret og ofte er det nok til at personen besinner seg. Hvis du banker ham opp fordi han kanskje kommer til å oppsøke deg så er det jo du som blir straffet i stedet for ham.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required