Reglene for sykling på vei, fortau og sykkelsti

Om du sykler i veien eller på fortauet så er det ulike regler.

Hvis du sykler i veien så må du følge de samme reglene som bilene. Du kan for eksempel ikke sykle på rødt lys i bilveien for da risikerer du bot og i verste fall en ulykke. Du må holde deg på høyre side, følge kjøreretningen, overholde vikeplikt og stoppe for fotgjengere i gangfelt over veien. Du har imidlertid lov til å sykle på veiskulderen, selv om bilene ikke har lov til dette. Du kan også passere kjøretøy på høyre side, noe bilene ikke har lov til, se trafikkregel § 18 nr. 1.

Det er bare lov til å sykle på gang- og sykkesti når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller hinder for gående. Når du befinner deg på gang- og sykkelsti så har du vikeplikt for bilene. Du kan ikke deise ut i veien på sykkelen over et gangfelt, slik mange fotgjengere kan tillate seg, og tro at bilene stopper for deg. Husk at det tar tid for bilistene å oppdage deg når du sykler over veien og at sykkelen gjerne har mer fart enn fotgjengere! Hvis du går av sykkelen så har imidlertid bilene plikt til å stoppe for deg når du skal over gangfeltet – men hvis du sitter på sykkelen så er det altså du som må stoppe for bilene. Du er ikke nødt til å gå av sykkelen i fotgjengerfelt, men virkningen av at du gjør det er at bilene får vikeplikt for deg i stedet for at du må vente til bilene har kjørt. Må du vente, så kan du jo like godt gå av sykkelen og da må bilene stoppe. Hvis du kommer fra bilveien og sykler inn på en gang- eller sykkelsti så har du vikeplikt for gående og andre syklister som er på gangstien allerede. Du har ansvar for at det ikke oppstår fare når det befinner seg gående der. Det er lov å parkere sykkelen på fortau eller sykkel- og gangsti dersom det ikke er til unødig hinder eller ulempe for andre.

Til ditt siste spørsmål om å sykle på rød mann så er det viktig å huske på forskjellen mellom rødt lys i veien og rød mann for fotgjengere. Er du i veien må du som sagt følge lysreguleringen for biler. Hvis det blir rødt lys i bilveien men grønn mann for fotgjengere, så kan det hende du blir fristet til å bytte «status» fra trafikant til fotgjenger. Om du velger å gjøre det så vær tydelig i trafikkbilde på hva du gjør så det ikke skjer misforståelser eller oppstår fare. Du skal jo ikke være fotgjenger i bilveien så det riktige vil nok være å komme seg over på gang- og sykkelstien før du går av.

Er du på gangsti så må du følge reglene for fotgjengere. I skiltforskriften § 24 står det at man ikke må gå på rød mann, men man kan fullføre kryssingen dersom man allerede har begynt å gå når det blir rød mann. Samme gjelder om du sykler. Hvis du likevel går eller sykler på rød mann så er det bare straffbart hvis handlingen er til hinder for andre trafikkanter. Er det blinkende grønn mann så betyr det akkurat det samme som rød mann. Altså, man skal ikke begynne å gå eller sykle på blinkende grønn mann. Det gjelder selvsagt også damer.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required