Lov å sykle med promille?

Det er ingen promillegrenser på sykkel, men du kan likevel bli straffet om du er overstadig beruset og sykler i trafikken. I veitrafikkloven § 21 står det indirekte at man ikke skal sykle i trafikken hvis man er i en tilstand som gjør en uskikket til å kjøre på en trygg måte. Å være full på sykkelen gjør at man er uskikket og blir man tatt så kan man risikere å miste førerkortet for bil og eventuelt andre førerkort man har. I tillegg får man gjerne bot.

Sykler du i påvirket tilstand og det skjer en ulykke, slik at du skader andre mennesker eller ting, så kan du bli erstatningsansvarlig for skaden. Mange forsikringsselskap gjør en avkortning i utbetalingen dersom du må erstatte noe du har gjort i fylla. Så mitt råd er at man utviser forsiktighet når det gjelder sykling og alkohol.

Hvis det skjer en ulykke på sykkel (gjelder også bil) så må du ikke drikke alkohol de neste 6 timene etter ulykken. Hvis det blir politietterforskning etterpå så nytter det ikke å si at du drakk alkoholen etterpå hvis etterforskningen skjer innenfor de første 6 timene etter ulykken. Hvis du drikker alkohol før det er gått 6 timer så kan politiet legge til grunn at du var påvirket under ulykken, selv om du ikke var det (med mindre du kan bevise at du var edru ved ulykken og det er ofte vanskelig å bevise). Dette står i vegtrafikkloven § 22, annet ledd.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required