Kan jeg gå til politiet for seksuelle overgrep senere?

Det er fint at du føler deg fri til å spørre selv om jeg har forståelse for at dette er noe som er vanskelig for deg. Aller først vil jeg si at det aldri er for sent å gå til politiet selv om saken skulle være foreldet etter reglene i straffeloven. At en sak er foreldet betyr at den personen som har gjort noe straffbart ikke lenger kan straffes. Uansett kan politiet gi veiledning og registrere saken selv om saken er blitt for gammel.

Foreldelsesreglene kan kort oppsummeres slik:

  • 2 år når den høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel inntil 1 år,
  • 5 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 4 år,
  • 10 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 10 år,
  • 15 år når tidsbestemt straff inntil 15 år kan idømmes,
  • 25 år når fengsel inntil 21 år kan idømmes

Disse foreldelsesfristene starter å løpe fra du er 18 år.

I din konkrete sak så forteller du at du var 13 år når du ble utsatt for seksuelle overgrep. Seksuell omgang med barn under 14 år straffes med fengsel inntil 10 år. Hvis handlingen er grov kan man få inntil 21 års fengsel. Jeg vet ikke hva som skjedde nøyaktig i ditt tilfelle så foreldelsen kan være fra 10-25 år regnet fra og med du ble 18 år. Siden du skriver at du nå er 27 år gammel så betyr det at foreldelsesfristen startet å løpe fra du var 18 år og da må man regne f.eks. 10 år fra dette tidspunktet som gjør at handlingen i utgangspunktet foreldes når du blir 28 år. Hvis handlingen er grov foreldes den når du blir 43 år.

Men i ditt tilfelle så trenger du ikke regne ut foreldelsesfristen fordi det finnes en spesiell regel i straffeloven § 91 som sier at seksuelle overgrep mot barn under 14 år aldri blir foreldet. Hvis handlingen er grov vil handlingen heller ikke foreldes selv om man var under 16 år. Dette gjelder ikke saker som ble foreldet før år 2014, men vil gjelde i ditt tilfelle.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required