Hvor skal jeg henvende meg når jeg mistenker vold?

Hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold så bør du kontakte politiet og gi uttrykk for din bekymring. Det er fordi den personen som blir utsatt for vold kanskje ikke tør eller vil kontakte politiet. Da kan ditt varsel være avgjørende for at personen skal få hjelp. Det finnes støttesentre forskjellige steder i landet som kan gi råd og hjelp både med anmeldelse og hjelp til å søke erstatning. Støttesenter for kriminalitetsutsatte og epost adressene finner du her politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/ Hvis det er barn involvert bør du også varsle barnevernet. Når du har meldt din bekymring så er det ikke sikkert du kan gjøre så mye mer enn å være en god venn og lytte. Det kan hende den som du er bekymret for ikke tør eller vil kontakte støtteapparatet, for eksempel et krisesenter, fastlegen eller senter mot seksuelle overgrep. Du kan be vedkommende kontakte støtteapparatet. Eller det kan være at du har hjulpet masse slik at personen kommer seg på et krisesenter, men så velger personen etterpå å gå tilbake til det voldelige forholdet. Når dette skjer kan du som pårørende bli frustrert og ha lyst til å gi opp. Hvis du opplever dette så kan du få hjelp til å takle situasjonen. Da sikter jeg ikke til den som blir utsatt for vold, men deg som forsøker å hjelpe. Det kan for eksempel være at du forsøker å hjelpe din datter, din forelder, ditt søsken, din kollega, din venn eller andre som blir utsatt for trakassering, vold eller overgrep. For mange pårørende er det viktig å ha noen å snakke ut med om disse tingene, helst med noen andre enn den som blir utsatt for vold, slik at man ikke bærer på alt dette alene. Hvis du vil vite mer om dine rettigheter som pårørende så kan du finne nyttig informasjon på helsenorge.no/parorende. 


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required