Hvor går grensen for å se pornografi?

Når du spør om hvor grensen går er det både et moralsk og juridisk spørsmål. Hvis vi tar moralen først så vil synet på pornografi variere fra person til person. Du skriver at du ikke ønsker å se på pornografi men problemet er at du ikke klarer å slutte. Det er dette vi kaller avhengighet. Det er mulig en psykolog kan være behjelpelig fordi avhengighet først og fremst kommer fra måten man tenker på. Når det gjelder jussen så er det et utslag av samfunnets gjennomsnittlige syn på pornografi og da viser jeg til straffeloven § 317 som sier at pornografi er «kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående …». Så man kan si seksuelle skildringer som er støtende, nedverdigende eller som gjør at man blir mer rå i sin holdning til sex er ulovlig pornografi. Loven nevner bl.a. bruk av vold og tvang som eksempler pornografi som er forbudt. Barnepornografi er også forbudt etter straffeloven § 310 og 311.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required