Handler jeg i nødverge hvis jeg slår noen som lyver?

Nei, du kan i utgangspunktet ikke slå Torill* på grunn av dette. Nødverge betyr at du gjør en straffbar handling som er helt nødvendig for å hindre en akutt alvorlig situasjon, for eksempel overfall. Din handling må da være forholdsmessig i forhold til det som du vil avverge. Hvis din straffbare handling står i forhold til det alvorlige som du hindrer så kan du slippe straff. Det å snakke stygt er sannsynligvis ikke alvorlig nok til at du kan påberope deg nødverge ved å slå. Det å slå er uansett en dårlig strategi hvis formålet er å hindre at andre får et negativt syn på deg. Kanskje andre da tenker at Torill* hadde rett siden du slår. Så velg en fredelig strategi! Kanskje det lureste noen ganger er å forlate situasjonen og ikke svare noe tilbake. Så kan man ta det opp igjen senere på en saklig måte når tingene har roet seg og man ikke er sint lenger. Hvis man begynner å krangle i sinne så blir det som å kaste bensin på bålet – det blir bare verre. Når du nevner «berettiget» til å slå så kan det hende du tenker på uttrykket «berettiget harme» som straffeloven § 80 bruker. Den sier at du kan få lavere straff dersom du for eksempel blir mobbet eller provosert og da gjør noe straffbart på grunn av det. Det betyr ikke at du slipper straff, men det kan være at straffen blir noe mildere. Det er ikke sikkert det Torill* har gjort er alvorlig nok til at du får redusert straff hvis du slår henne. Det motsatte kan faktisk skje, at du får veldig streng straff dersom Torill* blir alvorlig skadet av slaget eller i verste fall at hun faller og slår hodet i en kant og dør.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required