Aldersgrense for alkohol i andre land

Det er tillatt å følge aldersgrensen fastsatt i Danmark selv om dere er fra Norge. Det betyr at personer over 16 år kan drikke alkohol i Danmark med alkohol inntil 16,5%. Det er imidlertid ikke lov å servere personer under 18 år når man er ute, så aldersgrensen nevnt her gjelder kun privat servering. Det er etter min oppfatning naturlig at foreldre er tilstede hvis de gir sine mindreårige barn alkohol i utlandet slik at barna ikke drikker uten tilsyn. Et annet spørsmål er om det kan være lurt å holde på de norske grensene selv om man er i utlandet. Det er tross alt disse grensene barnet skal forholde seg til når de kommer hjem og det er også en grunn til at grensene er satt slik de er i Norge. Det blir et spørsmål som foreldrene selv må ta stilling til. Foreldre har lov til å nekte sitt mindreårige barn å drikke alkohol i utlandet dersom foreldrene mener en slik restriksjon er til barnets beste.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required