Skole og utdanning


Alle

Kreve at personalet i barnehage kan tegnspråk

Kan vi som foreldre kreve at barnet vårt får en barnehage der hele personalet kan tegnspråk? I dag er det bare noen få ansatte som kan tegn og disse bruker tegn til tale. De bruker samtidig stemmen og gir i prinsippet taleopplæring samtidig.

Har CODA rett på oppplæring i og på tegnspråk?

Jeg lurer på om hørende barn av døve foreldre (CODA) har rett til opplæring i og på tegnspråk i skolen. Det andre jeg lurer på er om det opplegget som ligger i læreplanen etter opplæringsloven § 2-6 er for rigid for coda fordi cada har jo ikke behov for hele den opplæringspakken, men bare deler av den. Er det mulig å gjøre tilpasninger?

Videreutdanning

Har jeg rett til å få permisjon fra arbeidet for å ta videreutdanning? Har jeg rett på lønn?

Kan foreldre inndra barnas mobiltelefon?

Jeg er 7 ½ år og lurer på noe. Pappa sier det er ikke lov å prompe i bilen når vi kommer i tunnelen. Han sier da lukter det promp helt til man kommer ut av tunnelen fordi man får ikke luftet. Men hvem har laget den loven? Og hva hvis jeg bryter loven og promper likevel, hva skjer da? Har de lov å gi meg husarrest? Jeg lurer også på om foreldrene mine kan inndra mobiltelefonen min når de synes jeg bruker den for mye.

Har CODA rett på undervisning i og på tegnspråk?

I opplæringsloven § 2-6 står det at elever som har tegnspråk som førstespråk har rett på undervisning i og på tegnspråk. Betyr det at hørende CODA-barn (children of deaf adults) har rett på slik undervisning såfremt de har tegnspråk som førstespråk?

Kan skolen gå imot foreldres ønsker?

Sett at et barn har krav på opplæring i og på tegnspråk etter folketrygdloven § 2-6, men foreldrene ønsker av en eller annen grunn ikke å søke om dette. Kan skolen likevel organisere slik opplæring mot foreldrenes vilje?

Plikt til å tilrettelegge ved foreldremøte

Skolen har innkalt meg til foreldremøte, men jeg får ikke tolk til møtetidspunktet, som er på ettermiddag/kveld. Kan jeg kreve gjennomføring av foreldremøtet på dagtid? Hvem har «plikt» til å tilrettelegge her?

Lærer som mobber elev

Vi opplever at vår sønn blir mobbet av læreren. Læreren vet at vår sønn har problemer med lesing, noe som ikke er helt uvanlig for barn med hørselshemming. Likevel lager læreren lesetester som han vet at vår sønn ikke er i stand til å løse. Når sønnen vår ikke klarer det så gjør læreren det flaut for ham fremfor hele klassen og kommer med spydige bemerkninger. Vi har tatt det opp med læreren som forsvarer seg med at det er nødvendig å presse litt for å få resultater. Hva gjør vi?

Lærerbøker på tegnspråk

Min sønn sliter med å lese norsk og jeg skulle ønske lærebøkene var tilgjengelig på tegnspråk. Har døve noen rettigheter her?