Slettes hele gjelden min om jeg går konkurs?

Hvis verdiene ikke dekker hele gjelden så kan de fortsette å kreve resten av pengene av deg så lenge du lever. Det er imidlertid ikke uvanlig i slike saker at man forsøker å forhandle med kreditorene for å få slettet noe av gjelden mot at man betaler en del av det man skylder. Hvis man ikke blir enig med kreditorene så kan man tvinge kreditorene til en gjeldssanering gjennom tvungen gjeldsordning. En slik gjeldssanering varer normalt i fem år der man ikke fritt kan disponere sine penger som man vil. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med nav i din kommune ettersom de har plikt til å gi veiledning i slike saker.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required