Lånte noen penger til en kamerat, han betalte ikke ved…

Vanlige pengekrav foreldes normalt etter tre år fra forfallsdato, jf. foreldelsesloven § 2. Du sa forfallsdato var avtalt 5. juli 2010 og da ble kravet foreldet 6. juli 2013. Foreldelsen kunne vært avbrutt dersom du hadde tatt rettslig skritt for å sikre kravet før det var gått tre år. Kameraten din burde jo selvsagt kunne gjøre opp for seg når han har lånt penger og det er jo ingen forbud mot å betale tilbake lånet etter at det er foreldet. Men du har ikke noe rettslig krav på pengene lenger fordi du ikke har sikret kravet ditt før foreldelsesfristen utløp.

Noe annet du kunne gjort var å sikre kravet ditt med gjeldsbrev allerede da du lånte ut pengene. I foreldelsesloven § 5 står det at «Når det er utstedt gjeldsbrev for en fordring…, er foreldelsesfristen 10 år». Renter av lånet foreldes imidlertid tre år fra forfallsdato. For bankenes del så tar de gjerne pant i boligen når de låner ut penger over lang tid. Det er ingenting i veien for at også private kan ta pant når de låner ut penger privat. Den som tar pant oppnår dermed sikkerhet for sitt krav fordi sikkerhet i ting normalt ikke foreldes. Hvis låntakeren ikke betaler etter at gjeldsbrevet er foreldet så kan f.eks. banken realisere pantet ved å selge tingen slik at banken får oppgjør.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required