Krav mot meg som jeg var uenig i.

Når man får et krav mot seg så bør man komme med innsigelsen skriftlig så slipper man sannsynligvis diskusjon i ettertid om hva som er sagt og ikke sagt. Det er en fordel om man begrunner innsigelsen så godt man kan. Man bør i alle fall ikke forholde seg passiv når det kommer et krav. Dersom du ikke har svart innen fristen du fikk fra forliksrådet, og motparten har bedt om uteblivelsesdom, så kan du bli dømt basert på det motparten har skrevet. I 2004 var det hele 68 % av sakene i forliksrådet som ble dømt utelukkende basert på motpartens klage enten fordi den saksøkte lot være å svare innen fristen eller ikke møtte opp når saken var berammet. Dersom du hadde gyldig fravær (for eksempel lå på sykehuset uten tilgang til post) eller at det ellers vil være urimelig å nekte at saken tas opp igjen så kan du kreve såkalt oppfriskning, dvs. at saken tas opp igjen som om du hadde gyldig fravær. Alternativt kan du vurdere anke til tingretten om ankefristen er i behold.