Klarer ikke lenger å betale regningene

Gjelden når opp til taket. Hvordan går jeg fram dersom jeg ønsker å rydde opp i økonomien?

Hva man må gjøre avhenger av den konkrete situasjonen, men jeg skal forsøke å svare litt kort og generelt.

Det du skal gjøre kan ses på som en prosess, akkurat som å gå oppover i en trapp. Når du har kommet helt opp på siste trinn så har du langt på vei ryddet opp i økonomien din.

Du begynner nederst på trappen med å kontakte alle du skylder penger (vi kaller dem kreditorer). Årsaken til at du skal kontakte dem er fordi du trenger en oppdatert oversikt over gjelden din. Du må skrive ned alle du skylder penger med beløp og navn. For å unngå at gjelden blir større, mens du rydder opp, så kan du be om en midlertidig betalingsutsettelse. Sett en frist når du skal være ferdig og forklar for kreditoren at du vil komme tilbake med et forslag innen fristen. Deretter laget du et budsjett der du skriver inn alle inntektene og utgiftene. Da kan du lettere se hvor mye du har råd til å nedbetale på gjelden. Deretter kan du foreslå for alle kreditorene dine en nedbetalingsplan som du kan klare å holde innenfor budsjettet ditt. Husk at du må ha nok penger til mat, klær, husleie, strøm og andre nødvendige ting. Sjekk gjeldende normer for livsopphold! Jeg vil også anbefale deg å kontakte gjeldsrådgiver hos ditt lokale NAV kontor. De har veiledningsplikt og kan hjelpe deg med dette.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required