Trenger jeg særeie for hytte som jeg arvet?

Dersom du overtok hytten som arv før dere giftet dere så faller dette under reglene om skjevdeling i ekteskapsloven § 59. Der står det: «Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra den andre ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen». I ditt tilfelle så fikk du arven før dere giftet dere og derfor skal hytten ikke deles med din ektefelle ved eventuelt separasjon/skilsmisse. Men siden det er snakk om arv så ville hytten heller ikke vært gjenstand for deling dersom du arvet hytten etter at ekteskapet ble inngått. Siden hytten faller under reglene for skjevdeling så trenger du ikke særeie. Men husk å ta vare på dokumentasjon som viser at du har mottatt hytten som arv.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required