Min far har gått bort og vi kan ikke finne det…

Som hovedregel er den fortsatt gyldig. Dette er et problem som oppstår fra tid til annen så vi har en regel i arveloven § 69 hvor det står. «Kan eit testament ikkje finnast når testator er død, skal det likevel gjelde når innhaldet kan klårleggjast, med mindre ein må gå ut frå at testamentet er kalla tilbake eller at det har vore ugyldig.» Med andre ord så gjelder testamentet med mindre det er grunn til å tro at originalen er kalt tilbake eller at testamentet er ugyldig på annen måte.

21. august 2015


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required