Erstatningsansvar for skade på naboens eiendom

Hovedregelen i erstatningsretten er at dersom du skal bli gjort erstatningsansvarlig for en skade påført din nabo sin eiendom så må du ha opptrådt klanderverdig. Et eksempel kan være at du lar ting ligge å slenge ute til tross for at du vet at det kommer en orkan. Men i det tilfellet som du nevner så var det deler av taket ditt som ble revet av og fløy over til naboens eiendom hvor den forårsaket skade. Såfremt taket var forsvarlig montert så kan du neppe klandres for at Nina tok tak i det, rev det løst og kastet det på din nabos eiendom. Ninas oppførsel var verken din eller naboen din sin skyld.

Så spørsmålet da blir hvem skal betale for Ninas vredesutbrudd? Hun har jo ikke penger og tar ikke ansvar for noen ting. Dette har lovgiverne tenkt på og derfor har vi unntaksregler i erstatningsretten som vi på godt norsk kaller force majeure. Det betyr at personer som ellers ville vært ansvarlig blir fritatt for ansvar fordi årsaken til skaden skyldes naturkatastrofe, krig eller andre ekstraordinære hendelser utenfor partenes kontroll.

Det er i denne saken «naturlig» at din nabo tar kontakt med sitt forsikringsselskap fordi det er han som eier den ødelagte tingen. Alle forsikringsselskaper i Norge er knyttet til Norsk Naturskadefond som garanterer erstatning ved naturskade. Denne forsikringen har noen begrensninger men ut fra det du beskriver så vil jeg gå ut fra at skaden er dekket under naboens brannforsikring. Evt. egenandel kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.