Lov å øvelseskjøre på privat eiendom?

Nei, det er krav om førerkort også på privat eiendom. Hvis han velger å kjøre likevel risikerer han å få utsettelse på sertifikatet når han blir gammel nok til å ta den. For personer over 15 år så risikerer man bøter og i verste fall fengsel inntil ett år. Foreldrene kan også bli straffet dersom de tillater at barnet kjører ulovlig på privat eiendom. Det er mye bedre om dere finner en organisert motorklubb som har godkjenning for å kjøre på bane. Der kan han kjøre ulike kjøretøy under opplæring på lovlig måte.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required