Kan utleier endre fra kondumprisindeksen til…

Utleier kan på visse vilkår endre til markedsleie selv om leiekontrakten er indeksregulert. I leieforhold velger man konsumprisindeks hvis det er aktuelt, jf. husleieloven § 4-2 bokstav a. Endringer til markedsleie i slike tilfeller forutsetter bl.a. at leietaker blir varslet om en slik endring minst seks måneder fra leieforholdet passerte 2 ½ år, noe som betyr at regulering til markedsleie tidligst kan skje tre år etter at leieforholdet startet. I denne perioden kan det ikke ha skjedd andre prisendringer enn indeksreguleringen. Dette følger av husleieloven § 4-3, første ledd, første punktum.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required