Tilrettelegging for svaksynte ved valg

Dette spørsmålet var oppe i en klagesak som ble avgjort 1.4.2014 der Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) konkluderte at det ikke kunne kreves egne avlukker for svaksynte/blinde etter tilgjengelighetsloven § 13. Den aktuelle kommunen hadde en ordning der synshemmede måtte ta kontakt med valgfunksjonærene før stemmeavgivning slik at de kunne tilrettelegge. Selv om dette kunne oppleves som en strevsomt og kanskje lite inkluderende, så mente LDO blant annet at risikoen for at stemmesedlene ble flyttet på eller ikke lå riktig måtte veie tyngre. Jeg forstår avgjørelsen slik at dette kan ha noe med at valgfunksjonærene ikke har tilstrekkelig opplæring i punktskrift slik at de kan skille disse fra hverandre slik at det blir risiko for at stemmesedlene blir telt feil eller ikke tatt med i hele tatt. Det fremgår av avgjørelsen at den svaksynte faktisk kunne være alene i stemmeavlukket og dermed hadde anledning til å avgi anonym stemme med den ordningen som er i dag.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required