Reglene for varsling av døve ved brann på hotell

Det er opp til hotellet å gjøre en risikovurdering og treffe passende tiltak. Om tiltakene er tilfredsstillende i hvert enkelt tilfelle må vurderes individuelt og konkret. I LDO-sak med saksnummer 13/2100 fra 1. desember 2014, så konkluderte Likestillingsombudet at det ikke var diskriminerende ovenfor døve at hotellet registrerte kunder med nedsatt hørsel og sørget for at nattevaktene fikk opplysning om dette. For at dette skal fungere i praksis så bør døve kanskje tildeles rom i nærheten av resepsjonen slik at personellet raskt kan varsle den døve. Det sier seg selv at dersom man plasserer den døve i øverste etasje så vil det medføre økt risiko for at personen ikke blir varslet i tide. Andre tiltak som har vært diskutert har vært å varsle gjestene ved at TV’en slår seg på, men det hører jo ikke døve og er ikke tilfredsstillende. Noen hoteller har installert vibrerende hodeputer, og da forutsettes at den døve får informasjon om at putene er vibrerende slik at de bruker puten. Andre mer generelle tiltak er at hotellet må slå opp synlig sikkerhetsinformasjon der man bl.a. viser plantegning av etasjen og rømningsveier og gir info om varsling.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required