Om utestedet har diskriminert

Alkoholloven § 4-1 pålegger utestedet å nekte adgang til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler. Det er heller ikke lov å servere en gjest som åpenbart er beruset, jf. § 4-2. Utestedet har ikke rett til å nekte deg servering når du er edru. Spørsmålet ditt er om utestedet har diskriminert deg på grunn av din funksjonshemming.

Etter tilgjengelighetsloven er det delt bevisbyrde, noe som da innebærer at utestedet har diskriminert deg med mindre noe annet er sannsynliggjort. Ettersom politiet ankom stedet og konstaterte at du ikke var ruspåvirket så må vi ut fra bevisvurderingen anta at du ble diskriminert på grunn av din funksjonshemming.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required