Om kravet om selvhjulpenhet er diskriminerende

Det er ingen tvil om at du stilles dårligere enn andre som følge av kravet om at du må være selvhjulpen. LDO hadde nylig en sak til avgjørelse som kan likne på din. Der konkluderte LDO at selv om det var forskjellsbehandling så mente de at det likevel ikke var diskriminering fordi det handlet om ressursprioritering mellom flere pasienter. Om behandlingsreiser skulle betale for ledsager ville det gå utover andre pasienter som da ikke fikk dette tilbudet. De må derfor velge mellom å si nei til flere pasienter uten ledsagerbehov eller si nei til én med ledsagerbehov. Siden dette kan virke veldig urettferdig så vil jeg nevne at det er en forskriftsendring på gang der man forsøker å få til en nasjonal tilskuddsordning som for framtiden forhåpentligvis vil gi flere muligheter for praktisk bistand ved behandlingsreiser. Hvis tilskuddsordningen legges opp på landsbasis så vil det ikke være opp til den enkelte kommuneøkonomi om personer med ledsagerbehov skal få være med eller ikke. Vi følger utviklingen videre.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required