Om arbeidsgiver har diskriminert ved ansettelse

Arbeidsgiver har lov til å velge ut fra personlig egnethet selv om du har litt lengre erfaring. Dette forutsetter at døvhet ikke er den egentlige årsaken til avslaget. Men for å være helt sikker på at det ikke har skjedd diskriminering på grunn av at du er døv så kan du be arbeidsgiveren gi en konkret redegjørelse av den ansattes personlige egnethet samt en redegjørelse hvordan de har vurdert deg. Dermed kan du sammenlikne disse og se om du er enig. Er du i tvil eller mener deg diskriminert så kan du bringe saken for Likestillings- og diskrimineringsombudet slik at de kan overprøve om arbeidsgiver har gjort en saklig og ikke-diskriminerende vurdering.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required