Klage på busselskap for diskriminering

Dette var en forferdelig trist historie. I skrivende stund arbeides det med det å opprette en nasjonal klageordning der busspassasjerer kan klage. Denne ordningen kommer som resultat av en ny EØS-forordning som har til hensikt å bedre busspassasjerers rettigheter og særlig de som har nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. Denne forordningen forbyr diskriminering på grunn av bl.a. nedsatt funksjonsevne og forordningen slår fast at busselskaper ikke kan nekte passasjerer med funksjonshemminger å stige om bord med begrunnelse at de er funksjonshemmede. Det forutsettes riktignok at passasjeren selv har sagt fra minst 36 timer i forveien om behovet. I prop.85 (2013-2014) står det at staten oppretter egne erstatningsordninger for reiser på mer enn 25 mil. Interessant nok fremkommer også at transportøren heretter skal assistere funksjonshemmede passasjerer med å «kommunisere» på terminalen, hjelpe med påstigning/avstigning og plassering/henting av bagasjen, finne frem til setet sitt osv. Det at transportøren nå pålegges plikter i forbindelse med kommunikasjon når den funksjonshemmede passasjeren ankommer terminalen eller møtestedet vil kunne få betydning for mange døve reisende.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required