Diskriminering ved nedbemanning

Det blir umulig å besvare spørsmålet helt sikkert uten at jeg har sett dokumentene og vurdert saken konkret. Jeg vil derfor svare på generelt grunnlag.

Diskrimineringforbudet du sikter til følger av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4. Forskjellsbehandling kan likevel tillates dersom det oppfyller et saklig formål og at forskjellsbehandlingen ikke blir uforholdsmessig inngripende for den det gjelder. Arbeidsgiver har, som du er inne på, en plikt til å vurdere alternativer til oppsigelse, f.eks. omplassering eller tilrettelegging før de sier deg opp. Jeg vet ikke hvilke jobb du har men jeg stusser litt over at arbeidsgiveren din ikke kan finne alternativer til oppsigelse fordi hvis man tilrettelegger så er det svært få jobber en døv ikke kan ta. Det kan jo tenkes at alle avdelinger legges ned bortsett den avdelingen hvor hørsel kreves. Jeg vil anta at det i så fall må være et sjeldent unntak eller at bedriften er så liten at omplasseringsmulighetene av den grunn begrenset.  Ta kontakt så ser vi på saken din!


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required