Diskriminerende at arbeidsgiver avlyser intervju?

Ja, det du beskriver fremstår diskriminerende, noe som i så fall er forbudt. I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 står det at direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Det å være døv er vernet etter denne loven.

Ut fra det du beskriver fremstår det som at du er blitt behandlet annerledes enn du ville ha blitt om du var hørende. Jeg kan ikke se at stillingen tilsier at du må høre. Så vidt jeg kjenner til så må vel snekkere ofte ha hørselvern på seg og da er de i prinsippet uten hørsel. Det kan selvsagt være unntak for denne konkrete stillingen men da må arbeidsgiver sannsynliggjøre at forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required