Diskriminering og menneskerettigheter


Alle

Hjelpe en med å avslutte livet lovlig?

Jeg har en venn som er veldig deprimert og ønsker ikke lenger å leve. Vedkommende nekter å ta imot hjelp. Jeg ønsker ikke å være respektløs verken for livet eller loven og lurer derfor på om det er mulig å hjelpe vedkommende til å avslutte livet på lovlig vis.

Om kravet om selvhjulpenhet er diskriminerende

Jeg har revmatisme, men fikk avslag på behandlingsreise fordi jeg er hørselshemmet og sterkt svaksynt og derfor trenger ledsager. Kommunen gir ikke alternativ støtte til ledsager og jeg har ikke råd til å betale det selv. Seksjon for behandlingsreiser mener jeg må være selvhjulpen for å få lov til å være med. Er det diskriminering?

Om utestedet har diskriminert

Jeg er døv og har en funksjonshemming som gjør at jeg går litt ustødig. Da jeg skulle inn på et utested sammen med noen venner så ble jeg nektet inngang fordi vakten synes jeg virket beruset. Jeg var klin edru. Vi forklarte hvorfor jeg gikk ustødig, men siden jeg fortsatt ble nektet så tilkalte vi politiet. De kom og sa at de vurderte meg edru. Dørvakten gikk til slutt med på at jeg kunne få bli med vennene mine inn dersom jeg lovet at jeg ikke drakk alkohol inne siden han var i tvil om jeg var beruset. Er dette diskriminering?

Klage på busselskap for diskriminering

Jeg skulle reise med rutebuss i Norge forbindelse med et arrangement som jeg skulle være med på. Det var snakk om en bussreise på ca. 30 mil. I tillegg til at jeg har nedsatt hørsel så er jeg også rullestolbruker. Da bussen ankom så ble jeg nektet å gå om bord i bussen fordi bussjåføren ikke hadde mulighet til å assistere meg med rullestolen. Jeg forsøkte å forklare at jeg hadde bestilt billett en måned i forkant og gitt beskjed at jeg var rullestolbruker. Jeg forstod ikke alt han sa, men han virket veldig avvisende og til slutt bare stengte han dørene og kjørte. Dette førte til at jeg gikk glipp av arrangementet og hele turen ble ødelagt. Jeg har forsøkt å klage til busselskapet, men får ikke svar. Jeg har ikke lyst å gå til domstolene. Finnes andre måter å klage på?

Om arbeidsgiver har diskriminert ved ansettelse

Jeg er døv og har vært til jobbintervju. Det var en annen som fikk jobben. Jeg ba om å få se kvalifikasjonene til henne som ble ansatt og jeg ser at vi har ganske lik utdanning og relativt lik bakgrunn men at jeg har litt lengre erfaring enn den som ble ansatt. Arbeidsgiveren forklarte at de ikke hadde lagt vekt på at jeg er døv, men at det avgjørende var at den som ble ansatt hadde bedre personlig egnethet for stillingen enn meg. Dette høres litt suspekt ut synes jeg. Er dette lov?

Tilrettelegging for svaksynte ved valg

Kan man kreve at det tilrettelegges slik at det finnes eget stemmeavlukke for personer med nedsatt syn? Det er jo umulig å bevare sin anonymitet når man må ha med seg hjelp inn i avlukket for å finne frem stemmesedler mv. Man kunne for eksempel hatt valgsedlene på punktskrift. Det er jo krav om universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

Når arbeidsgiver ansetter en med dårligere CV

Jeg søkte på en jobb. Jeg er døv. Arbeidsgiver ansatte i stedet en som jeg tror har dårligere CV og som er mindre kvalifisert enn meg. Kan jeg bruke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven her? Kan jeg kreve å får se søknaden og CV til den som fikk jobben for å se om jeg ble diskriminert? Hvem kan jeg får hjelp fra?

Diskriminering ved nedbemanning

Jeg vet at arbeidsgiver ikke har lov til å diskriminere f.eks. døve/ hørsels-hemmede. Det er nå nedbemanning på jobben og jeg blir sagt opp selv om det er andre som har mindre ansiennitet enn meg. De begrunner dette med at den avdelingen jeg jobber i blir nedlagt og at de ikke lenger kan tilby alternative stillinger eller omplassering for meg som er hørselshemmet. Er det lov?

Diskriminerende at arbeidsgiver avlyser intervju?

For kort tid siden så ble jeg kalt inn til jobbintervju som snekker. Da jeg svarte tilbake og skrev at jeg tok med tolk så ble intervjuet avlyst fordi de mente at denne stillingen krevde at man var hørende. Er det diskriminerende at de ombestemte seg etter at de fikk vite at jeg er døv?