Gratulasjoner i avisen

En avis kan som en del av sitt journalistiske arbeid publisere gratulasjoner på grunn av fødselsdag uten ditt samtykke. For å unngå å trå noen på tærne så kan avisen velge å avstå fra det å publisere fødselsdager med mindre noen har bedt om det.


En avis kan som en del av sitt journalistiske arbeid publisere gratulasjoner på grunn av fødselsdag uten ditt samtykke. For å unngå å trå noen på tærne så kan avisen velge å avstå fra det å publisere fødselsdager med mindre noen har bedt om det.

Personvernforordningen artikkel 85 sier at medlemsstatene må ha regler som tillater at man kan publisere personopplysninger til journalistiske formål. I Norge så har man derfor en regel i personopplysningsloven § 3 som omfatter offentliggjøring av personopplysninger i et tidsskrift. Hvis publisering av gratulasjoner, som f.eks. bursdag, passer inn under det journalistiske formålet til den aktuelle avisen, tidsskriftet eller medlemsbladet, så kan en "gratulerer med dagen" etter en konkret vurdering trykkes uten samtykke fra den det gjelder.

Flere aviser har valgt å ikke publisere fødselsdatoer eller gratulasjoner med mindre noen ber om det. På den måten unngår man å offentliggjøre bursdagen til noen som ikke ønsker at dette skal offentliggjøres.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required