Familiegjenforening med to koner

Nei, det er ikke lov å ha to koner i Norge. Det står i ekteskapsloven § 4 at «Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består». I straffeloven § 262 kan man straffes med fengsel inntil ett år dersom man begår bigami eller polygami.

Det er heller ikke lov for en nordmann å gifte seg i utlandet når han er gift fra før. Det er faktisk også straffbart for en utlending å begå bigami i utlandet når han bor i Norge. Det betyr ikke at norsk politi reiser utenlands for å arrestere alle utlendinger som har flere koner i utlandet, men det betyr bare at utlendinger også kan bli straffet i Norge selv om de er utlendinger som har begått bigami i utlandet, se straffeloven § 5 nr. 4 jf. Ot.prp.nr. 100 (2005-2006).


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required