Asyl og utlendingsrett


Alle

Familigjenforening med to koner

Jeg kommer fra utlandet og har to koner i mitt hjemland. Nå har jeg fått oppholdstillatelse og ønsker å søke familiegjenforening med begge konene mine. Den ene konen er allerede kommet til Norge, men den andre tenkte jeg å søke om nå. Er det lov?

Kommune nekter å omplassere døve flyktninger

Kan kommuner nekte å omplassere døve og hørselshemmede flyktninger til nasjonale institusjoner eller andre kommuner som sitter med riktig kompetanse, fordi kommunen selv vil beholde det ekstra tilskuddet de får ved å ha døve og hørselshemmede flyktninger i sine kommuner?