Spørsmål fra arbeidsgiver i jobbintervju

Ja. Hovedregelen er: Hvis arbeidsgiver ikke kan vektlegge det han spør om ved ansettelsen er det også forbudt å spørre om det. Eksempler på hva han ikke kan spørre om er om du har planer om å få barn. Årsaken til at det er ulovlig å spørre om dette er fordi han ikke har lov til å legge vekt på om du skal få barn eller ikke. I diskrimineringslovene står det flere ting som arbeidsgiver ikke har lov til å legge vekt på ved ansettelse. Disse tingene har han heller ikke lov til å spørre om. Et unntak kan være at han må få lov til å spørre om forhold som har betydning for tilrettelegging ved funksjonshemming. Hvis arbeidsgiver skal tilrettelegge noe så må han nødvendigvis vite hva det er han skal tilrettelegge, men dette kan i de fleste tilfeller avklares etter ansettelsen. Det kan gjelde visse unntak for bestemte yrker som fraviker det som er nevnt i denne artikkelen.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required