Røyking på arbeidsplassen

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsplassen er røykfri og han har ingen plikt til å tilrettelegge slik at røykere kan røyke i arbeidstiden. Du som ansatt kan heller ikke kreve å få røykepauser. Fra 1. juli 2014 ble det forbudt med røykerom og røykebokser på arbeidsplassen, unntatt tilfeller der arbeidstaker ikke har muligheter for å forlate arbeidslokalet i løpet av arbeidstiden. Til tross for unntaket så kan likevel ikke arbeidstaker kreve at arbeidsgiver lager eget røykerom eller røykeboks. Det er hensynet til arbeidsmiljøet som veier tyngst.

Når det gjelder ditt spørsmål om e-sigaretter så vet man for lite om skadevirkningen av å bli utsatt for røykdampen fra e-sigarettene. E-sigaretter med nikotin og e-væske er uansett forbudt i Norge, så spørsmålet er om du kan røyke e-sigaretter uten nikotin på jobben. Antar at dette ikke er veldig interessant for deg med mindre du ønsker å slutte. Bruk av e-sigaretter innendørs er ikke nødvendigvis forbudt, men arbeidsgiver kan nekte deg å bruke lovlige e-sigaretter innendørs i kraft av sin styringsrett. Det er mulig arbeidsgiver også kan ha plikt til å nekte innendørs bruk av e-sigaretter av hensyn til arbeidsmiljøet for andre ansatte. Helsedirektoratet fraråder selv lovlige e-sigaretter til innendørs bruk så jeg vil anta at de fleste arbeidsgivere vil inkludere e-sigaretter i sitt røykeforbud.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required