Kan arbeidsgiver lese jobbmailen?

Jobbmail skal i utgangspunktet være jobbrelatert og ikke av privat art. Arbeidsgiver har rett til å sjekke de ansattes e-poster når han har et saklig behov, for eksempel for å følge opp kunder når arbeidstakeren er syk eller på ferie. Men siden man ikke kan utelukke at det finnes private elementer i e-posten så må arbeidsgiver først innhente samtykke fra den ansatte før han sjekker e-posten, se personopplysningsloven § 8. Det kan jo for eksempel være at en god venn sender en privat e-post til jobbmailen og det har du som arbeidstaker ikke helt kontroll over. Man kan derfor ikke utelukke at det finnes private elementer mailsystemet til en ansatt. I slike tilfeller kan det være lurt å opprette en egen mappe som du kaller «privat» slik at arbeidsgiver lett kan skille mellom jobbrelatert og privat mail fordi arbeidsgiver har ikke lov å sjekke din private mail. Men selv om du oppretter en mappe som du kaller «privat» så må du være oppmerksom på at det kan være din arbeidsgiver har laget retningslinjer som forbyr private e-poster i jobbmailen din og da må du respektere dette. Hvis du bryter en instruks på dette området kan du risikere advarsel eller i verste fall oppsigelse. Mitt råd er at det alltid vil være tryggest å bruke en privat e-postadresse til private formål.

Som nevnt så har ikke arbeidsgiver lov til å sjekke din private mail med mindre det er sterke grunner til det. Et eksempel på sterke grunner kan være mistanke om at du lekker bedriftshemmeligheter eller gjør noe annet ulovlig. I så fall må den ansatte og gjerne tillitsvalgt varsles på forhånd før man går gjennom privat e-post. Det må så gjøres en konkret interesseavveining om hvilke hensyn som veier tyngst, hensynet til personvernet eller hensynet til bedriften. Dersom arbeidsgiver åpner privat e-post uten å følge riktig fremgangsmåte så kan det føre til bøter, erstatningsansvar og i verste fall fengsel.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required