Hjemmekontor

Når du skal ha hjemmekontor som fast løsning så er det viktig at dere lager en skriftlig avtale om hjemmekontor. Dere trenger ikke avtale dersom du bare jobber helt tilfeldig og kortvarig hjemmefra, men slik du beskriver så er det en mer fast ordning og da må dere skrive avtale. Dette følger av forskrift 2007-12-20-1673 av 1.1.2008 om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem § 3. Brudd på forskriften er straffbart både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det er litt andre regler om arbeidstid når det skjer i hjemmet. Den enkelte arbeidstaker kan stort sett selv velge når på døgnet han jobber bare han holder seg innenfor 40 timer i uken. Det er likevel en 8-timers begrensning per døgn ved nattearbeid. Hjemmekontoravtalen kan imidlertid inneholde en lavere maksgrense og da er det denne som gjelder. Arbeid utover 40 timer er overtid og må total ikke overstige 48 timer i uken over en 4 måneders periode.

Det er et krav at hjemmekontoret ditt er forsvarlig utformet og innemiljøet skal ikke medføre uheldige fysiske belastninger. Verken arbeidsgiver eller verneombud har tilgang til hjemmekontoret med mindre det er avtalt men arbeidsgiver har likevel ansvar for at hjemmet ditt egner seg for hjemmekontorløsning og skal i utgangspunktet inkludere arbeidsmiljøet i hjemmet ditt inn i sitt internkontrollsystem.

Videre bør du sjekke om det er skattemessige konsekvenser av hjemmekontorløsningen og hvem som dekker merutgiftene ved hjemmekontorløsningen.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required