Fraværsmelding

Det er ingen formkrav til fraværsmeldingen, den kan gis på sms, e-post, faks, telefon eller bud om man vil. Arbeidsgiver kan altså ikke nekte deg å sende fraværsmelding per sms. Men forsøk å finne en grei løsning med arbeidsgiveren om han ønsker meldingen på annen måte, for eksempel om du kan sende det per mail i stedet. Det kan jo være grunner til at han ikke ønsker sms og vi vil jo gjerne være fleksible om vi kan. Men fleksibiliteten gjelder begge veier og arbeidsgiver bør jo tenke litt på at det skal være praktisk for deg å si fra når du for eksempel er sengeliggende.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required