Endringsoppsigelse og rettshjelp

Degradering i arbeidsforhold er det vi kaller endringsoppsigelse. Dersom du er endringsoppsagt (dvs. oppsagt fra en stilling og tilbudt en ny stilling i samme virksomhet) så kan du ha krav på fri rettshjelp på samme måte som for oppsigelse i arbeidsforhold.

Alle kan søke om fri rettshjelp dersom det gjelder f.eks. familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse fra bolig, trygdesaker på klagestadiet eller oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold. Men du får som hovedregel ikke fri rettshjelp dersom brutto inntekt overstiger kr 246 000 for enslige eller kr 369 000 for ektepar/samboere. Nettoformuen kan ikke være over kr 100 000. Dersom du får fri rettshjelp på rådgivningsstadiet så må det betales en egenandel på kr 965. Dersom du får fri sakførsel for domstolene må du betale egenandel på maksimum kr 4 825. Egenandelen ved fri sakførsel kan variere litt avhengig av saksomkostningene. Man får ikke dekket motpartens saksomkostninger dersom man taper saken og blir dømt til å erstatte motpartens saksomkostninger.


Jeg har lignende spørsmål

Required
Required
Required